دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور در پارک علم و فناوری یزد، با هیأت رئیسه پارک دیدار کردند و در زمینه گسترش همکاریهای این دو مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پارک، دکتر محمدرضا سعید آبادی با اعلام آمادگی یونسکو جهت حمایت از اجرای فعالیتهای پارک، بیان داشت: یونسکو در مواردی همچون برگزاری جشنواره ایده‌های برتر، برگزاری دوره‌های آموزشی مخصوص رؤسای پارکها و مراکز رشد زیر نظر یونسکو در پارک علم و فناوری یزد، راه‌اندازی مرکز رشد هنر و معماری، راه‌اندازی مرکز توسعه فناوریهای آب و برگزاری مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش‌آموزان از پارک حمایت خواهد کرد.

گفتنی است در ادامه این مراسم، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از سالن مؤسسات، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید داشتند و از نزدیک با روند فعالیت برخی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد ICT آشنا شد.

  • ۲۳ شهریور, ۱۳۹۳