در ششمین نشست مجمع نمایندگان با رئیس پارک تاکید شد

ششمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با رئیس پارک 22 شهریور سال جاری در دفتر دکتر پورسراجیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نشست مذکور به منظور بررسی مسائل موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی در خصوص آن با حضور نمایندگان موسسات و رئیس پارک برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان از هزینه های جاری به عنوان یک از مسائل خود یاد کردند که پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
داریوش پورسراجیان با بیان اینکه دستیابی پارک به جایگاه واقعی خود یکی از اهداف اصلی این مجموعه محسوب می شود گفت: نیل به این جایگاه نیازمند اتخاذ تصمیماتی سازنده است که البته اجرای آن نیز همراهی و همدلی ستاد و موسسات فناور را می طلبد.
به گفته وی، بدیهی است ارتقای پارک، رشد موسسات فناور را به دنبال خواهد داشت و بلعکس، لذا انتظار می رود نمایندگان به عنوان حلقه واسط میان ستاد پارک و موسسات مستقر در تبیین و تشریح سیاست های پارک به موسسات با ستاد همکاری ویژه نمایند.
  • ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴