دبیر جشنواره اعلام کرد

هدف از برگزاری این جشنواره ‘فرهنگ سازی و شناسایی افراد مختلف و کمک به پژوهشگران است.

وی گفت یکی از کارهای خوبی که در این جشنواره صورت گرفته است همکاری و حمایت بخش خصوصی است زیرا با وارد شدن شرکت پیشگامان کویر یزدو سنگ آهن مرکزی ایران نمود جشنواره در بخش خصوصی در بین مردم بیشتر شده است.

شکوهی افزود:همچنین دفتر بررسیهای استراتیژیک وزارت علوم ‘ معاونت توسعه وزارت علوم و کمیسیون ملی یونسکو‘استانداری یزد ‘ دانشگاه یزد ‘ سازمان بسیج علمی ‘ پژوهشی و فناوری یزد از دیگر حامیان این جشنواره میباشند.

ایشان ادامه داد : از ویژگیهای بارز این جشنواره اهداء جایزه به 10 نفر برتر این جشنواره در کنار پژوهشگران در هفته پژوهش از دست ریاست جمهوری که با این اتفاق جشنواره در کشور به رسمیت شناخته می شود .

وی گفت: مراسم جشنواره در تاریخ 24/9/1390 در یزد برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال ایده برتر در تاریخ 25/8/1390 خواهد بود .

معاون فناوری اظهار داشت: برگزاری این جشنواره ملی ایده های برتر بر اساس راهبرد پرهیز از دوباره کاری و فعالیت های موازی و اجرایی سیاست تجمع و همگرایی به عنوان یکی از سیاستهای کشور با یک نگاه ویژه و خاص قرار گرفته است .

وی در باره داوطلبان در این جشنواره گفت سال گذشته 70 درصد داوطلبان از یزد بودند و امسال 50 درصد از یزد و50 درصد بقیه از خارج یزد هستند .

دبیر جشنواره گفت : 94 داور در نهمین جشنواره ملی ایده های برتر ایده ها را بررسی می کنند . و تعداد ایده های ارسالی به دبیرخانه در سال 88 را هزارو 900 ایده بیان کرد و گفت در سال 89 از رشد بالایی برخوردار بوده و به 5 هزارایده رسیده است و ابراز امیدواری کرد تعداد ایده ها در نهمین جشنواره از این تعداد هم فراتر رود .

وی گفت : از طرف پیشگامان کویر یزد به خبرنگار برگزیده که با این جشنواره همکاری نماید جایزه ارزنده ای تعلق می گیرد .

  • ۳ آبان, ۱۳۹۰