در این نشست که با حضور هیات رئیسه و پرسنل شاغل در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد، ابتدا مهندس شکوهی معاون پشتیبانی و سپس دکتر فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری از فعالیتهای صورت گرفته در معاونت های مربوطه در سال 1393 گفتند.

سپس پرسنل پارک از ارزیابی و نظرات خود در مورد عملکرد پارک در طول سال 1393 گفتند و پیشنهادات خود را مطرح ساختند.

در ادامه دکتر پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد به ایراد سخن پرداخت و موضوع منابع انسانی را از دغدغه های اصلی خود خواند.

پورسراجیان ضمن تشکر از تلاشهای پرسنل عنوان داشت: رسیدن به جایگاه برتر را چه به عنوان یک دستگاه اجرایی بین دستگاه های استان و چه به عنوان یک پارک در بین سایر پارک ها، امری دست یافتنی است که با تلاش و کوشش تک تک پرسنل ممکن می شود.

وی با اشاره به ویژگی های سازمانی پارکها، که ساختاری کوچک و مسطح دارند، ارتقاء و تعالی پرسنل آن را در گروی ارتقای پارک دانست و این واقعیت را ایجاد کننده چرخه ای مداوم برای توسعه و تعالی پارک و نیروهایش خواند. وی رسالت پارک را باز کردن فضا برای رشد و توسعه بخش خصوصی بر پایه دانش و با هدف توسعه فناوری عنوان کرد و رسیدن به آن را با ساختاری کوچک، چالاک و کارامد ممکن دانست.

وی با اشاره به تلاشهای هیات رئیسه پارک برای رفع دغدغه های منابع انسانی پارک به عنوان بزرگترین سرمایه های آن، ابراز امیدواری کرد تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه بتواند کمک شایانی در توفیق و توسعه پارک و به تبع آن رشد و ارتقای منابع انسانی آن داشته باشد.

پورسراجیان در پایان ابراز امیدواری کرد سال 1394 سالی سرشار از موفقیت و بهروزی برای پارک و پرسنل زحمتکش آن باشد.

  • ۲۶ اسفند, ۱۳۹۳