هیأت اجرایی مناطق 2 و 4 فناوری کشور در مورخ 5 تیرماه 1393 در پارک علم وفناوری یزد تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی پارک، درآغاز این نشست رئیس پارک علم وفناوری یزد به مهمانان خیر مقدم گفت و در سخنان کوتاهی به لزوم بازنگری در آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پارکهای علم و فناوری متناسب با مأموریت و اهداف پارکها تأکید نمود. وی با انتقاد از برخی رویه‌ها و قوانین خواستار توجه جدی به ماهیت و ساختار پارکهای علم و فناوری و تربیت و بکارگیری نیروهای حرفه‌ای و متخصص در پارکها به جهت رشد و توسعه فناوری کشور شد.

درادامه دستورجلسه قرائت شد و پس از بحث واستماع نظرات موافق و مخالف با اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفت.

لازم به ذکراست هیأت اجرایی مناطق 2 و 4 متشکل از پارکهای علم وفناوری یزد، هرمزگان، بوشهر، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، چهارمحال وبختیاری، کرمان وسیستان و بلوچستان هستند که ریاست آن به عهده پارک علم وفناری یزد است. هیأتهای اجرایی بازوی اجرایی هیأتهای امنا در پیشبرد اهداف و رسالتهای پارکهای علم وفناوری می‌باشند.

  • ۴ تیر, ۱۳۹۳