نشست نمایندگان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد روز یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹ برگزار شد.
در این جلسه که با حضور محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و نمایندگان شرکت ها برگزار شد، پس از معرفی خدمات جدید صندوق، مشکلات شرکت ها در تعامل با صندوق و استفاده از خدمات آن بررسی شد.
همچنین مسئله تسهیلات لیزینگ به عنوان مفیدترین خدمت صندوق برای شرکت‌ها، تشریح و مشکلات و پیشنهادات آن ها در این زمینه مطرح شد. گفتنی است، در این جلسه در زمینه راهکارهای اثربخش تر کردن خدمات صندوق برای شرکت ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.