به مدت ذو روز

به گزارش روابط عمومی پارک، در این نشست ضمن بحث و بررسی پیرامون برنامه های روابط عمومی های مراکز آموزش عالی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سه کارگاه آموزشی تحت عنوان مستند سازی، فرایند برنامه سازی تلویزیونی و ارتباط با رسانه ها برگزار شد.

گفتنی است آقای محمد قویدل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد در این نشست حضور داشتند.

  • ۲۳ تیر, ۱۳۹۱