این نشست در روزهای 15 و 16 آذرماه 89 در پارک خلیج فارس برگزار می گردد .

  • ۱۷ آذر, ۱۳۸۹