خانم دکتر موسوی، مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور با دکتر پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در سالن جلسات دفتر ریاست پارک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این دیدار که آقای دکتر محمودی، مدیر امور نخبگان دفتر نخبگان یزد نیز حضور داشت، نحوه تعامل پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه پیام نور، به ویژه واحدهای استان یزد در زمینه راه‌اندازی مراکز رشد فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، مهمانان ضمن بازدید از پارک با فعالیت مجموعه‌های مختلف آن آشنا شدند.

  • ۲۸ خرداد, ۱۳۹۳