قاسم برید لقمانی، رئیس دانشگاه یزد، چهارشنبه 13 شهریور 98 با مدیران عامل شرکت های منتخب پردیس فناوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، علی مروتی شریف آبادی، معاون اداری و مالی دانشگاه و علی اکبر قیومی، مدیر پردیس فناوری دانشگاه یزد حضور داشتند، جمعی از مدیران عامل شرکت های منتخب پردیس، به تشریح فعالیت های خود با رئیس دانشگاه یزد پرداختند.
علی اکبر قیومی، مدیر پردیس فناوری دانشگاه یزد در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر 18 شرکت در دوره ی رشد و پیش رشد و 15 شرکت چند مستاجره داریم، گفت: تعداد شرکت های پارک علم و فناوری یزد در استان حدود 270 شرکت است وپردیس پارک دردانشگاه نسبت به تعداد شرکت های پارک در جایگاه خوبی قرار دارد.
وی عقد تفاهم نامه بین پارک و دانشگاه را مدلی موفق در رابطه پارک و دانشگاه در کشور دانست و گفت:
انتظار از مجموعه دانشگاه این است که به ظرفیت های خالی این مجموعه توجه ویژه ای شود و بتوانیم بیش از این رشد و پیشرفت داشته باشیم.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ضمن ارائه توضیحاتی در مورد خدمات پارک، کمک به برند سازی را یکی از مقاصد و اهداف پارک علم و فناوری و مجموعه پردیس های آن دانست و گفت: شرکت ها می توانند با کمک روابط عمومی پارک نسبت به معرفی محصولات و یا خدمات خود را از این طریق معرفی کنند.
برید لقمانی، رئیس دانشگاه یزد در این نشست ضمن ابراز خرسندی از استقرار پردیس پارک در دانشگاه یزد، گفت: ارتباط شرکت های این پردیس و دانشگاه یزد باید بیش از پیش تقویت شود تا دو طرف بتوانند از این حضور بتوانند بیشترین بهره را برند.
وی استفاده از برند دانشگاه یزد را برای رشد و پیشرفت شرکت ها بسیار مفید دانست و تصریح کرد: هدف ما این است که دانشجویان و کارآموزان نیز از این پردیس و شرکت های مستقر در آن بهره لازم را ببرند.