، پنج شنبه 9 دی ماه ساعت 8 الی 9 در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال با حضور کارشناسان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، مسئولین سازمان صنایع ،شرکت جهان الکترونیک و شرکتهای فناور برگزار خواهد شد.شرکت های فناور فعال در زمینه برق و الکترونیک در این نشست دعوت می باشند.

ساعت 8 الی 9، پنج شنبه 9 دی 89 ، سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال

  • ۱۰ دی, ۱۳۸۹