نخستین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری مرکز توسعه فناوری آب، با دعوت پارک علم و فناوری یزد در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه مهندس شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک به تشریح اهداف و ضرورتهای ایجاد مرکز توسعه فناوری آب به عنوان نهادی فرابخشی، جامع‌نگر و حاکمیتی پرداخت. وی با اشاره به جوانب مختلف فنی، اقتصادی و فرهنگی مسأله آب و توضیح برنامه‌های پارک علم و فناوری یزد جهت همگرایی و کمک به حل این معضل بزرگ خواستار مشارکت همه دستگاه‌ها در جهت تأمین اهداف مرکز توسعه فناوری آب گردید.

در ادامه این جلسه و پس از ارائه دیدگاه‌های حاضران، سید محمد رضا سید حسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: مدیریت منابع موجود آبی و پسآب باید در اولویت کاری مرکز توسعه فناوری آب یزد قرار گیرد. سید حسینی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها بر ایجاد مرکز توسعه فناوری آب و بسترسازی جهت ورود نخبگان، فناوران و شرکتهای خصوصی به این حوزه تأکید نمود.

وی با معرفی دکتر علی اصغر سمسار یزدی به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی تشکیل مرکز توسعه فناوری آب یزد، خطاب به وی گفت: در چهار شاخه اصلی فاز دوم انتقال آب، خط انتقال آب از خلیج فارس، مدیریت منابع موجود آبی و مدیریت پسآب می‌توان به فعالیت پرداخت که در دو مورد اول نیاز به هماهنگیهای کشوری در سطح وزارتخانه دارد که در دست اقدام است. سید حسینی ادامه داد: در زمینه مدیریت منابع موجود آبی و مدیریت پسآب باید اقدامات لازم صورت پذیرد که این مهم باید در اولویت کاری این مرکز قرار گیرد.

گفتنی است دبیرخانه مرکز توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد قرار داشته و بر اساس نظر شورای راهبری مسئولیت آن به آقای دکتر علی اصغر سمسار یزدی واگذار شده است.

  • ۱۷ خرداد, ۱۳۹۳