در راستای طرح پویش رسانه ای در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

در راستای طرح پویش رسانه ای خانواده و با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، میزگردی با عنوان ” نقش زنان کارآفرین در مدیریت خانواده” روز یکشنبه 19 مهر ماه 94در سالن پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

در این میزگرد که محمدعلی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد، فخرالسادات خامسی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، خانواده استانداری و جمعی از کارشناسان در آن حضور داشتند، در زمینه زنان کارآفرین و نقش آنها درمدیریت خانواده بحث و بررسی شد.

در این نشست با بررسی زوایای بحث کارآفرینی و رابطه آن با مدیریت خانواده پیرامون نقش تاثیرگذار زنان در خانواده و اجتماع در زمینه اشتغال، تربیت فرزندان و جامعه پذیر کردن آنها، برآوردن نقشهای زناشویی و اجتماعی بررسی و بر اهمیت نقش مردان به عنوان حامی تاکید شد و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است، در پایان این میزگرد از زنان کارآفرین موفق پارک علم و فناوری یزد و جمعی از فرزندان کارکنان پارک علم و فناوری تجلیل شد.