میزگرد تخصصی” بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد” با حضور علی حاجی غلام سریزدی، مسئول مگاپارک هوایی و دبیر کارگروه تجهیزات فرودگاهی، سید عبدالرضا حسینی نسب، مدیرعامل شرکت توسعه پرواز از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و حسن درستکار، دبیر انجمن نخبگان فرودگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، به منظور بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد، میزگردی با حضور فعالان صنعت هوایی در استان یزد در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) یزد برگزار شد که حاضران در خصوص نقش شرکت های فناور در بهره برداری از فرودگاه مهریز، ایجاد زیرساخت های لازم، استاندارد سازی محصولات صنعت هوایی و تولیدات و اختراعات در این صنعت در سطح استان به ارائه ی راهکار و بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است در این میزگرد مشکلات بهره برداری از فرودگاه مهریز و مشکلات دیگر شرکت های فناور در صنعت هوایی مطرح شد و با توجه به نقش پارک علم و فناوری یزد در رفع این موانع از طریق ایجاد هماهنگی لازم، برگزار کنندکان خواستار تعاملات بیشتر با پارک در جهت ارتقای صنعت هوایی استان شدند.