محمدرضا دهقانی اشکذری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری یزد گفت: پیوند میان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و اساتید دانشگاه ها می تواند مکمل خدمات پارک در حمایت از شرکت های دانش بنیان باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا دهقانی اشکذری اظهار داشت: امروزه موفقیت دانشگاه ها منوط به ارتباط آنها با پارک های علم و فناوری و کسب تجربه از روش های تجاری سازی شرکت های موفق مستقر در پارک است.
وی ادامه داد: دانشجویان و دانشگاهیان از طریق ارتباط با پارک ها می توانند با روش های خلق ثروت از طریق دانش آشنا شده و آموخته های دانشگاهی خود را کاربردی تر سازند.
دهقانی آشنایی دانشگاهیان با حمایت های پارک از شرکت های دانش بنیان را انگیزه اصلی بازدید از پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد در حال حاضر شرکت های دانش بنیان می توانند با ایده های علمی دانشگاهیان، خروجی های بهتری به جامعه ارائه دهند و کارآمدتر باشند.
مدیرکل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در پایان با اشاره به سیاست های دولت در تقویت شرکت های دانش بنیان، هم افزایی بیشتر میان شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و صنعت را از راهکارهای اصلی در این حوزه دانست.

  • ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۶