به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم ، مهدی‌ نژاد نوری افزود: طرحهای افراد با این شرط که به ثبت شرکت رسیده باشد، مورد حمایت این صندوق قرار می‌گیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ادامه داد: استادان، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند طرحهای خود را در پارکها و مراکز رشد فناوری ارائه کنند؛ این ایده در حضور کارشناسان مورد بررسی و در صورت توجیه اقتصادی و تایید کارشناسان مورد حمایت قرار می‌گیرد.
مهدی‌نژاد نوری در خصوص تسهیلات ارائه شده به پژوهشگران تصریح کرد: از جمله این تسهیلات دادن امکانات دفتری و اختصاص وام به پژوهشگران است و سقف وامها بسته به نوع طرح توجیه اقتصادی و همچنین شرکتها و پارکهای فناوری متفاوت خواهد بود.
مهدی نژاد نوری در پایان با اشاره به اینکه تعداد پارکهای فناوری 33 پارک است، گفت: در ابتدای دولت نهم تعداد شرکتهای دانش بنیان 600 شرکت بود که در حال حاضر به 3200 شرکت رسیده و امید است در پایان سال جاری دو برابر شود.

  • ۱ تیر, ۱۳۹۲