معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با ارائه آماری از شاخصهای تولیدات علمی کشور گفت: رشد علمی کشور پایدار است.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، دکتر وحید احمدی در نشست سراسری روسای دانشگاه‌های کشور در دانشگاه فردوسی مشهد ضمن برشمردن شاخصهای رشد علمی اظهار داشت: سهم ایران در سال 2011 در تولید علم 38/1 درصد، در سال 2012، 29/0درصد، در 2013، 39/0درصد و در سال 2014، 6/1درصد بوده است، لذا در رشد علمی عملا پایداری داشتیم.

وی افزود: میزان استناد به هر مقاله در حوزه رشد علمی و کیفیت که یکی از معیارهای اصلی در عرصه علم و پژوهش است، مربوط به استناد به هر مقاله می‌باشد که در سال 2011 میزان استناد به هر مقاله 69/4 درصد، در سال 2012، 97/5 درصد، در سال 2013، 93/7 درصد بوده است.

دبیر شورای عالی عتف افزود: برخی افراد تلقی درستی از رشد علمی ندارند و با شاخصهای آن آشنا نیستند لذا اظهار نظرهای نادرستی از رشد علمی کشور دارند.

راه‌اندازی منطقه ویژه علمی فناوری را در تهران

دکتر احمدی با اشاره به رشد بی سابقه شمار شرکتهای دانش بنیان در یک سال اخیر، افزود: در برنامه‌ریزی‌های خود تلاش داریم منطقه ویژه علمی فناوری را در تهران راه‌اندازی کنیم و پارکهای علم و فناوری را در استان‌های دیگر نیز ایجاد کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار کرد: در یک سال اخیر حمایت از حوزه نشریات علمی دو برابر شده است، همچنین اعتبار تخصیص داده شده به پارکها نیز رشد دو برابری داشته و از 2/1 میلیارد تومان به دو ‌و نیم میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص ارتباط با صنعت گفت: در این حوزه با قراردادهایی که با وزارت نفت و وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتیم، طرحهای بزرگی در دست اجراست و بنابراین است که فرصتهای مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان دکتری در بخش صنعت فراهم شود.

دکتر احمدی افزود: تعداد فرصتهای مطالعاتی برای دوره دکتری در خارج از کشور به 800 فرصت افزایش یافته است و اعطای تسهیلات به دانشجویان دکتری نیز افزایش خواهد یافت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در بحث رشد علمی برخی افراد یا رشد را نمی‌فهمند یا علم را و بر این اساس اظهارنظرهای نادرستی از رشد علمی کشور می‌‌کنند.

دکتر احمدی با بیان این مطلب که هنوز تفکر آموزش محوری بر دانشگاه‌های ما غالب است، افزود: هنوز قدر و منزلت دانشگاه‌ها در بین مسوولین و مردم عادی به صورت مناسب شناخته نشده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: اعتبارات آموزش عالی از کل اعتبارات کشور فقط دو درصد و سهم اعتبارات حوزه پژوهش از کل اعتبارات آموزش عالی بطور میانگین پنج درصد است که این رقم یک صدم درصد از کل اعتبارات کشور می‌شود.

وی ادامه داد: اعتبارات فناوری کمتر از دو درصد از اعتبارات نظام آموزش عالی و چهار صدم درصد از اعتبارات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر احمدی اظهار داشت: اعتبارات تنها یکی از دانشگاه‌های عربستان، هفت میلیارد دلار و اعتبار دانشگاه‌های ایران یک ‌و ‌نیم میلیارد دلار است، که این آمار تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: باید در نظام توسعه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و به سمت توسعه دانایی محور برویم

  • ۱۷ شهریور, ۱۳۹۳