طی حکمی از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد، شهرام شکوهی به عنوان عضو کمیته پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این حکم آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده علمی و پژوهشی جنابعالی، بدینوسیله به مدت یکسال به عنوان عضو کمیته پژوهش این سازمان منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در تحقق اهداف موردنظر و انجام امور محوله موفق باشید.

  • ۱ دی, ۱۳۹۵