معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت تدوین و تعریف زنجیره ارزش در تولید محصولات دانش‌بنیان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمود شیخ زین‌الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی در جلسه هماهنگی دبیران ستادهای فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در دوره‌ای که ضرورت پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان می‌دهد افزود: گسترش اقتصاد دانش‌بنیان موضوعی بسیار فراگیر است که ارتباط صنعت و دانشگاه جزیی از آن به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه حوزه فعالیتهای ستادهای فناوری راهبردی در معاونت از نظر کیفی و بلوغ فناوری در یک سطح قرار ندارند ابراز کرد: برخی از ستادهای فناوری به دلیل قدرت بیشتر در بلوغ فناوری هدف، به تجاری‌سازی فناوری نزدیک تر هستند.
دکتر شیخ زین الدین همچنین با بیان اینکه تدوین و تعریف زنجیره ارزش در تولید محصولات دانش‌بنیان ضروری است، گفت: باید از ظرفیت قابل توجه و استثنایی ستادهای فناوری راهبردی متناسب با شرایط هر یک در پیشبرد اهداف معاونت و در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی استفاده کرد.

  • ۱۲ خرداد, ۱۳۹۳