معاون علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان باید از آن دانشجویی که پس از فارغ‌التحصیلی به دنبال کار دولتی است، تا مسئولین و مدیران جامعه را در بر بگیرد.

ستاری افزود: اقتصادی که بر پایه درآمد بدون زحمت است و فکری برای آن وجود نداشته باشد، ضمن این که در اقتصاد نفتی نمی‌توان جوانان را به سوی ایجاد اشتغال سوق داد، زیرا جامعه به شدت وابسته به درآمدهای بدون زحمت است، باید در مسیر حرکت کنیم، چرا که این حرکت تنها جایگزین اقتصاد نفتی است.

وی با اشاره به این مسئله که بیشتر از این که مشکلات منابع مالی داشته باشیم، دچار مشکلات فرهنگی هستیم گفت: فرهنگ نادرست اقتصادی مبتنی بر درآمدهای بدون زحمت باید عوض شود و تنها در صورت اصلاح این فرهنگ، اقتصاد دانش بنیان و مزیت‌های آن محقق خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری می گوید: در فرهنگ دانش بنیان، دانشگاه‌ها محل زایش درآمد از راه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان هستند. باید در کشور ثابت کنیم درآمدی که از راه علم به دست می‌آید، از هر درآمد دیگری بالاتر و ارزشمندتر است. تنها دانش است که می‌تواند از دل خود اشتغال ایجاد کند.

اعتماد به بخش خصوصی سرلوحه قرار بگیرد

وی همچنین توضیح داد: اگر فرهنگ عوض شود به دنبال آن دانشگاه‌های ما بخشی از درآمد خود را از محل فروش فناوری و ارتباط با صنعت تأمین خواهند کرد، پژوهشگاه‌ها فناوری‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهند داد و پژوهش ها درآمد زا خواهند شد. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بدانیم در صورت اصلاح این فرهنگ مابقی مشکلات کشور به خودی خود اصلاح خواهد شد.

به گفته ستاری، اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از اتفاقات بسیار خوبی بود که سال گذشته در مسیر تحقق این اقتصاد و اصلاح فرهنگ قبلی اتفاق افتاد. به اجرای کامل این قانون نزدیک شده‌ایم و جای کار بسیاری تا اجرایی شدن کامل این قانون وجود دارد.

صندوق نوآوری و شکوفایی

دبیر هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین عنوان کرد: قطعاً در اجرای این قانون مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، اما با همدلی به وجود آمده، چرخ دنده‌های اجرای آن در حال حرکت‌اند. ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی اتفاق مهمی دیگری بود که به چرخیدن این چرخ دنده‌ها کمک بسیاری کرد.

ستاری افزود: این صندوق می‌تواند در آینده بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور در جهت کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان باشد. امیدواریم این صندوق به جایگاهی برسد که بتواند به طور کامل از ایجاد زیست بوم کارآفرینی در کشور حمایت کند.

وی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه مجموعه دولت به طور جدی از این حرکت حمایت می‌کند و ما نیز باید به دولت اثبات کنیم موفقیت کشور در گرو اقتصاد دانش بنیان است. و اثبات این امر تنها از راه تخصیص بخش عمده ای از سرانه کشور از محل درآمدهای دانش بنیان محقق خواهد شد. با اثبات این که از دل پژوهش‌ها درآمد حاصل می‌شود، می‌توانیم ثابت کنیم علم از ثروت بهتر است.

وی با بیان اینکه قطعاً مقاومت زیادی نسبت به تحقق این اقتصاد وجود دارد اما عمده این مقاومت‌ها فرهنگی است اظهار کرد: اگر بتوانیم خود را ثابت کنیم، بر این مقاومت فائق خواهیم آمد. نمایشگاه علم تا عمل و دیگر نمایشگاه‌هایی که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود، در راستای ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان گام برمی‌دارند و پایه اصلی این نمایشگاه‌ها توسعه این اقتصاد است.

  • ۱۱ اسفند, ۱۳۹۳