معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری جلسات مشترک با مدیران سه صندوق ضمانت خبر داد و گفت: طی تفاهم با این صندوقها مشکل ارائه ضمانت‌نامه به بانکها برای اعطای وام به شرکتهای دانش‌بنیان مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در توضیح ضمانت برای تامین اعتبار وام شرکتهای دانش‌بنیان اظهار داشت: بعد از عملیاتی شدن توافق با بانکها در راستای تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان و عملیاتی شدن این موضوع لازم بود پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان آغاز شود.
وی ادامه داد: شرکتهای دانش‌بنیان برای دریافت وام از بانکها نیاز به ضمانت‌نامه‌های معتبر داشتند که اغلب آنها برای تأمین این ضمانت‌نامه‌ها با مشکل مواجه بودند و توان تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم را نداشتند. برای حل این مشکل طی تفاهم‌نامه‌ای که با مدیرعامل بانکها داشتیم این مدیران پذیرفتند که برای اعطای وام به شرکتهای دانش‌بنیان ضمانت‌نامه صندوقهای ضمانت دولتی را بپذیرند.
وی افزود: بنابه تصمیم مذکور با سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون٬ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران جلساتی برگزار کردیم٬ این صندوقها پذیرفتند که ضمانتهای لازم را جهت پرداخت وام به شرکتهای دانش‌بنیان تأمین کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: در راستای توافقات صورت گرفته قرار شد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وامهای تا سقف یک میلیارد تومان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وامهای تا سقف 5 میلیارد تومان را ضمانت کند. اما صندوق ضمانت صادرات ایران برای ضمانت وامها سقفی قرار نداد و تنها شرط ضمانت وام این بود که طرحهای معرفی شده در راستای پرداخت وام، منجر به صادرات شود.
دکتر دلیری همچنین ابراز کرد: با این تفاسیر بستر تازه‌ای ایجاد شده است تا بتوانیم مشکل ضمانت‌نامه پرداخت وام به شرکتهای دانش‌بنیان را برطرف کنیم. بنابراین با امضای تفاهم‌نامه با سه صندوق ضمانت مذکور، مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکتهای دانش‌بنیان در راستای دریافت وام به طور کامل حل خواهد شد.
خط اعتباری ویژه برای تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری در رابطه با محل تأمین اعتبار بانکها برای پرداخت وام به شرکتهای دانش‌بنیان توضیح داد: اعتبار وامهای اعطایی به شرکتهای دانش‌بنیان از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و با دستور مکتوب معاون اول ریاست جمهوری٬ قرار شد خط اعتباری مجزایی برای پرداخت وام به شرکتهای دانش‌بنیان از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.
دکتر دلیری درباره ضمانت‌هایی که سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون٬ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران از شرکتهای دانش‌بنیان دریافت می‌کنند توضیح داد: این صندوقها از شرکتهای دانش‌بنیان٬ یک گروه ضمانت دریافت می‌کنند که تلفیقی از ضمانتهای مالی مانند چک٬ سفته و سایر ضمانتهای مشابه را شامل می شود. اما در هر صورت تأمین این ضمانتها به نسبت ضمانتهایی که بانکها از شرکتهای دانش‌بنیان می‌خواهند آسان‌تر خواهد بود.

  • ۷ تیر, ۱۳۹۳