معاون امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست هم اندیشی دیپلماسی علم و فناوری گفت: گفتمان علم و تکنولوژی به توسعه مناسبات سیاسی بین کشورها کمک می‌کند.

به گزارش روابط عمومی پارک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهندس علی مرتضی بیرنگ معاون امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست هم اندیشی دیپلماسی علم و فناوری که با موضوع تعیین اهداف، بازیگران و متولی دیپلماسی علم و فناوری برگزار شد، اظهار کرد: اغلب کشورهای دنیا برای تعریف دیپلماسی فناوری و علم به اجماع رسیده‌اند. به طور خلاصه گفتمان علم و تکنولوژی به توسعه مناسبات سیاسی بین کشورها کمک می‌کند و ظرفیتهای دیپلماسی به توسعه مناسبات علم و فناوری آنها مدد می‌رساند.
بیرنگ ادامه داد: در راستای تعامل و همکاری این دو حوزه در ایران هم اقدامات خوبی صورت گرفته است به عنوان مثال تفاهمنامه‌ای بین وزارت خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده است که تکلیف نوع تعاملات را مشخص می کند. این تفاهم‌نامه با رویکردی کاملاً عملگرا به امضا رسیده است.

تعامل سازنده میان دیپلماسی و علم و فناوری
در ادامه حمیدرضا امیری نیا مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیپلماسی در حوزه علم و فناوری را یک موضوع چند وجهی عنوان کرد و گفت: موضوع دیپلماسی علم و فناوری گستره زیادی از متولیان را در بر می‌گیرد که این گستره شامل بخش خصوصی هم می‌شود.
امیری نیا ادامه داد: تعیین اولویت بین دیپلماسی و علم و فناوری کار ساده‌ای نیست و این موضوع بین کشورهای مختلف متفاوت است اما آنچه که مسلم است دیپلماسی به علم و فناوری کمک می‌کند و علم و فناوری نیز به دیپلماسی. پس در واقع مطرح کردن این موضوع که علم و فناوری اولویت دارد یا دیپلماسی کار درستی نیست.
وی افزود: برای تعیین بازیگران و متولیان در این حوزه هم باید تنها این موضوع را بررسی کنیم که جای چه کسی در این بین خالی است و او را نیز به این چرخه اضافه کنیم نه اینکه بدنبال تعیین کسی باشیم که نسبت به بقیه ارجحیت دارد.
در نشست هم اندیشی دیپلماسی علم و فناوری که با موضوع تعیین اهداف، بازیگران و متولی دیپلماسی علم و فناوری برگزار شد اهداف دیپلماسی در دو حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و حوزه علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعیین اولویت برای این دو حوزه و این موضوع بررسی شد که بازیگران حاکمیتی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری تعیین شده و مدل مفهومی مناسب برای احصاء بازیگران این عرصه طراحی شود.

براساس این گزارش، این نشست توسط شبکه کانونهای تفکر ایران برگزار شده است.

  • ۱۸ شهریور, ۱۳۹۳