عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری، محمد سلیمانی با بیان اینکه ایجاد شرکتهای دانش بنیان قدم بزرگی بود که در کشور برداشته شد و نیاز کشور به وجود این شرکت‌ها مشخص است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایجاد و راه اندازی شده است، می تواند حامی مالی خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان باشد و از نظر قانونی نیز پیش بینی‌های خوبی برای تشکیل این شرکتها صورت گرفته است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری قدم هایی خوبی در حوزه علم و فناوری برداشته است، یادآور شد: شرکتهای دانش بنیان در ابتدای راه باید برنامه بلند مدت برای توسعه در اقتصاد و صنعت ملی داشته باشند؛ صرفا پرداختن به افزایش تعداد شرکتها کافی نیست بلکه کیفیت فعالیت آنها بیشتر اهمیت دارد؛همچنین علاوه بر حمایتهای دولت و مجلس از این شرکت ها، موضوع حائز اهمیت حوزه فعالیت شرکتهای دانش بنیان است که باید با دقت انتخاب شود.

سلیمانی تصریح کرد:‌اگر شرکتهای دانش بنیان نتوانند وارد عرصه فعالیت‌های تولید شوند، نمی توانند توسعه قابل قبولی پیدا کنند، در اینجا اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند کمک موثری به تسهیل این روند و ادامه کار این شرکتها داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها باید در طول مسیر تلاش کنند تا وابستگی خود را نسبت به منابع دولتی کاهش داده و با تکیه بر توسعه تولید به استقلال مالی برسند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه محور فعالیت شرکت‌های دانش بنیان باید تولید و توسعه فناوری باشد، افزود: شرکتهای دانش بنیان باید فعالیت خود را بر اساس نیازهای جامعه تنظیم کنند و با برنامه ریزی و آینده نگری پیش روند، به عبارت دیگر آنها باید نقشه راه بلند مدت داشته باشند تا بتواند برای رسیدن به بازار و تجاری شدن هدف گذاری کند.

سلیمانی با بیان اینکه دانش درون دانشگاه شکل می گیرد، یادآور شد: برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان ریشه قدرتمندی پیدا کنند، به طور طبیعی باید ارتباط خود را با دانشگاه‌ها حفظ کنند تا بتوانند از منابع انسانی و علمی دانشگاه‌ها بهره ببرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر حمایت، بحث هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شرکتهای دانش بنیان را نیز در نظر داشته باشد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نقطه اتصال هدایتی، حمایتی و نظارتی بر شرکتهای دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و این معاونت نقش کلیدی و اساسی در توسعه فعالیتهای دانش بنیان دارد. مدیران این حوزه باید با سعه صدر و دید گسترده جامعه شناسی و تخصصی حمایتهای مادی و معنوی از این شرکت ها داشته باشند.

وی در خاتمه تصریح کرد: پویایی و تحرک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت و هدایت حرکتهای دانش بنیان می تواند بسیار کارساز باشد.

  • ۷ مهر, ۱۳۹۱