معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: معاونت علمی و فناوری از هر رشته کاربردی که به توسعه فناوری و تجاری‌سازی ختم شود حمایت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اگر طرحهای ارایه شده از سوی شرکتهای دانش بنیان در جهت گسترش مرزهای دانش یا طرحهای توسعه فناوری که در راستای رفع نیازهای راهبردی استانها باشد، معاونت علمی و فناوری به این طرحها کمک خواهد کرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی ظرفیتهای علمی و فناوری بسیاری دارد و از وجود دانشگاه‌های متعدد و صنایع بیشمار، باید برای رفع مشکل بیکاری در این منطقه استفاده کرد که این کار تنها با فراهم کردن زمینه همکاری بین دانشگاه، صنعت، پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد میسر خواهد شد.
دکتر وطنی افزود: ابعاد همکاری دانشگاه با صنعت در این استان بسیار زیاد است به طوریکه زمینه فعالیت در زمینه محیط زیست، آب، انرژیهای تجدید پذیر، سلولهای بنیادی، بهینه سازی مصرف انرژی، گیاهان دارویی و طب سنتی فراهم بوده و معاونت نیز آماده است تا با ارایه تسهیلات، از این فعالیتها حمایت کند.

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۳