شنبه مورخ 20/1/90 ساعت 21 از شبکه استانی تابان پخش خواهد شد

لذا موسسات و شرکت ها و همشهریان می توانند در این مسابقه شرکت نمایند به برنده جایزه نقدی اهداء خواهد گردید

  • ۲۱ فروردین, ۱۳۹۰