به گزارش روابط عمومی پارک، شرایظ مزایده محدود واگذاری مدیریت سالن های اجتماعات و کنفرانس مرکز فناوری اقبال بدین شرح است:

شرایط مزایده :

1- کلیه متقاضیان باید بصورت شخصیت حقوقی در مزایده شرکت نمایند (ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات الزامی است)

2- در صورت وجود سوابق مرتبط با موضوع خواسته شده موارد باید بصورت مستند ارسال گردد

3- حضور یک نفر کارشناس متخصص تمام وقت در ساعت اداری بمنظور پیگیری امور سالنها الزامی است

4- اختصاص 30 ساعت زمان به ازای هر سالن به پارک در ماه بدون اخذ هزینه

5- رعایت سقف تعیین شده بابت تعرفه سالنها با هماهنگی خدمات تخصصی

6- رفع عیب کلیه سخت افزارها و نرم افزار سالنها و به روز نگه داشتن سالنها

شرایط واگذاری:

1- مدت زمان واگذاری یکسال میباشد

2- جهت شرکت در مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد مبلغ اجاره پیشنهادی سالیانه الزامی میباشد

3-متقاضیان می بایست ضمن تایید و امضا نمودن متن حاضر نمونه قرارداد تهیه شده پیوست را نیز تایید و به همراه مستندات خواسته شده به پارک ارسال نمایند

زمان و مکان تحویل پیشنهادات:

1-حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخ 27/12/91

2- مکان تحویل پیشنهادات واحد اداری پارک علم و فناوری یزد به آدرس یزد – خیابان مطهری – مرکز فناوری اقبال می باشد

  • ۲۸ اسفند, ۱۳۹۱