با امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری یزد و شرکت تعاونی پیشگامان

به گزارش روابط عمومی پارک، محمدعلی امراللهی، رییس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه با توجه به برگزاری ده دوره جشنواره ملی ایده‌های برتر توسط پارک علم و فناوری یزد و ضرورت ایجاد زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها، مرکز بورس ایده راه‌اندازی می شود که از طریق این تفاهم‌نامه اموری همچون پیگیری مستمر کارها، تماس دائم با ایده‌پردازان و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه گذار، تبدیل ایده‌‌های رسیده به فناوری، تولید و تجاری‌سازی آن انجام می‌شود. امراللهی با اشاره به اهمیت راه اندازی مرکز بورس ایده از سوی معاونت علمی و پژوهشی وزارت علوم، افزود: امیدواریم هرچه سریعتر این مرکز عملیاتی شده و ارتباط مؤثری را میان پارکهای سراسر کشور ایجاد کند.

محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با اشاره به این معضل که ایده‌ها در کشور وجود دارد ولی به درستی از آنها استفاده نمی‌‌شود، اظهار داشت: شاید راه‌اندازی این مرکز جرقه ای باشد که ایده‌ها دیگر بایگانی نشوند و قابلیت سرمایه‌گذاری نیز داشته باشند. وی افزود: این مرکز راهکاری برای درآمدزایی ایده ها خواهد بود و می تواند برای استان و نیز کشور فواید بسیاری به همراه داشته باشد.

احسان فرشادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان گروه پیشگامان نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: بورس ایده به دو بخش اصلی ایجاد بازار برای ایده‌پردازان و رشد و پرورش ایده‌های خام تقسیم می‌شود. وی افزود: امیدورایم با راه‌اندازی این مرکز فناوری را به تجاری سازی تبدیل کنیم.

گفتنی است در مفاد راه‌اندازی این مرکز آمده است که از امکانات شرکت پیشگامان در پارک علم و فناوری یزد استفاده شود و با توسعه فعالیتها، پارک مکانی مناسب برای ایجاد دبیرخانه مرکز بورس ایده تخصیص دهد. همچنین شرکت پیشگامان طرحها و اقدامات کلان پیشنهادی، جهت فعالتر کردن دبیرخانه را برای بررسی و تصویب به شورا ارائه می‌کند.

  • ۲۴ اسفند, ۱۳۹۱