داریوش پورسراجیان در دومین نشست شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری های نرم:

دومین نشست شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری های نرم، 25 خرداد با حضور اعضاء این شورا در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

در این نشست علی مدرسی، مدیر مرکز رشد فناوری های نرم، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این مرکز در سال گذشته، توسعه تعامل با دانشگاه یزد، کمک به بازاریابی شرکت ها، راه اندازی کتابخانه و سالن کنفرانس و… را به عنوان برنامه های در دست اجرا و نیازهای این مرکز عنوان کرد.

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست با تاکید بر نقش مهم فناوری های نرم در توسعه استان، گفت: ماموریت اصلی مراکز رشد و هدف از راه اندازی مرکز رشد فناوری های نرم، تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته در این حوزه است.

وی ضمن اشاره به این نکته که شرط موفقیت مرکز در ایفای نقش منطقه ای، تعامل همه عناصر و مخصوصا دانشگاه می باشد افزود: در همین راستا برنامه تعامل با دانشگاههای استان از طریق نشستهای معرفی و تشویق اعضای هیات علمی به همکاری با مراکز از جمله استقرار، مشاوره، همکاری در دوره های آموزشی و پژوهشهای مشترک، در دستور کار قرار گرفته است.

در این نشست اعضای شورای مرکز رشد ضمن استماع گزارش مدیریت مرکز، به بحث و تبادل نظر در خصوص تقویت جایگاه مرکز و تعامل با ذینفعان و سایر دستگاه های اجرایی پرداختند و ضمن تاکید بر عملکرد کیفی شرکت های مستقر به منظور اعتمادسازی و جلب نظر مخاطبان و ارتقای سطح مرکز، به ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن از جمله تقویت برند پارک، اطلاع رسانی صحیح فعالیت های انجام گرفته و اتخاذ راهبردهای مناسب و رویکردهای علمی در جهت رفع نیازهای جامعه در این بخش پرداختند.