به گزارش روابط عمومی پارک، در این مراسم از زحمات دکتر نصیری زاده تقدیر به عمل آمد و مهندس غفارزاده به عنوان مدیریت جدید مرکز رشد بیوتکنولوژی معرفی شد.

  • ۳۱ فروردین, ۱۳۹۲