به گزارش روابط عمومی پارک، هدف از برگزاری این مراسم، علاوه بر بهره مندی از فضیلتهای این شب مبارک، هم افزایی میان مؤسسات، سنجش پتانسیل اجرای برنامه ها توسط شبکه و کمک به شرکتهای نوپا بود.

گفتنی است دکتر نوید نصیرزاده، مدیر مرکز رشد نانوبیوتکنولوژی به همراه اعضای شبکه همگن فناور نانوتکنولوژی برای اجرای این مراسم حمایتهای بسیاری داشته اند.

  • ۱۰ شهریور, ۱۳۹۱