بازدید از طرح های موسسات مرکز رشد ابرکوه

در این بازدید یک روزه، میهمانان محترم ضمن حضور در دفتر موسسات مستقر در ساختمان مرکزی، ساختمان دانش و ساختمان جهاد و صحبت با مدیران شرکتها از طرح خانه دامدار واقع در روستای مریم آباد، طرح تزریق به درختان بیمار در روستای هروک، طرح اجرا شده آبیاری قطره ای در روستای فراغه، کارگاه قطعه سازان سرو در ناحیه صنعتی و زمین خریداری شده جهت طرح جامع مرکز واقع در شهرک صنعتی ابرکوه بازدید نمودند.

  • ۱۵ دی, ۱۳۸۹