در راستای سیاستهای پارک علم و فناوری یزد مرکز رشد علوم انسانی و مدیریت اقتصاد در هم ادغام و آقای مهندس پورسراجیان بعنوان مسئول راه اندازی مرکز رشد مدیریت وعلوم انسانی منصوب گردید . در این خصوص از آقای مهندس قویدل به پاس تلاشهای بی وقفه و زحمات بی دریغ قدردانی بعمل آمد.

حکم آقای پورسراجیان

همکار گرامی جناب آقای داریوش پورسراجیان

با سلام

احتراماً، نظر به تعهد ، پشتکار و تجارب ارزنده جنابعالی و پیرو مصوبه شورای پارک مبنی بر تجمیع مراکز رشد فناوری علوم انسانی و هنر و همچنین مدیریت و اقتصاد به موجب این ابلاغ بعنوان مسئول راه اندازی مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی منصوب می گردید .

امید است با همکاری کلیه واحدها در جهت اخذ مجوزهای لازم و زیر ساخت های مرتبط در راستای توسعه اهداف پارک و انجام وظایف محوله موفق باشید.

  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۰