نشست رئیس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مراکز رشد و نهاد های همکار پارک، شنبه 15 اردیبهشت با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک و جمعی از مدیران پردیس ها و دفاتر شهرستانی پارک و نهاد های همکار در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در این نشست با بیان اینکه تغییر رویکرد پارک به سمت همکاری با نهادها و ارتباط مستمر با پتانسیل ها و ظرفیت هایی ا‌ست که در همه ی شهرستان ها وجود دارد، گفت:  ما همه ی مدیران این نهادها را سفیران پارک علم و فناوری یزد در شرکت های آن دفاتر می دانیم تا بتوانند طیف خدمات پارک را از مسائل آموزشی و ترویجی اولیه گرفته تا ایجاد یک ساب سیستم کامل و مشابه آنچه در پارک علم و فناوری یزد انجام می شود را در شهرستان های خود پیگیری کنند.
وی افزود: این طیف که در قالب دفاتر همکار تعریف شده می توانند این ارتباط مستمر را ایجاد کنند.
پورسراجیان با تاکید بر حفظ خط تقسیم کار میان پارک و نهادهای همکار، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت و منابع لازم برای مدیریت دفاتر بر عهده ی نهادها بوده و حمایت از سوی پارک صورت می گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه وظیفه ی مراکز رشد، تربیت شرکت ها است، تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی بسیار مهم و ضروری است و اگر حضور فیزیکی سخت است باید دوره ها در قالب ویدیو کنفرانس یا دوره های مجازی برگزار شود.
وی افزود: شبکه ی مستمر و ارتباطات، مخصوصا ارتباط گرفتن با پردیس هایی که قدمت و گستردگی فعالیت بیشتری دارند می تواند بعد از ثبت شرکت ها به آن ها در مسائل پیش رو کمک کند.
احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک نیز با بیان اینکه نهادهای همکار باید دغدغه بیشتری نسبت به حمایت شرکت ها نشان دهند از آنان خواست تا به صورت مستمر با شرکت‌های خود ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات آنان را در قالب حمایت های لازم مرتفع کنند.
وی تصریح کرد: مدیران این نهادها باید با مراکز پارک یزد خصوصا مرکز نوآوری جلسات مستمر داشته و از این طریق طریقه ی نوآوری محصول را بهتر و بیشتر در شهرستان ها معرفی کنند.
محمدرضا حسینی، مدیر پردیس نهادهای همکار نیز در این نشست با اشاره به اینکه وظیفه ی ما حمایت از شرکت ها است تا از شکست آنان جلوگیری کنیم، گفت: باید علاوه بر تسهیلات به شرکت ها خدماتی مثل دوره های مالی، بازرگانی و … ارائه کنیم.
  • ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷