دکتر محمد فرهادی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری رای اعتماد مجلس شورای اسلامی راکسب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و پس از دفاع دکتر روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران از دکتر محمد فرهادی وزیر پیشنهادی علوم ،تحقیقات و فناوری و طرح مباحث موافقان و مخالفان و دفاعیات دکتر فرهادی ،وی توانست از مجموع 235 رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد 197 رای موافق، 28 رای مخالف و 10 رای ممتنع را کسب کند.
  • ۵ آذر, ۱۳۹۳