به گزارش پارک علم و فناوری یزد، شرکت آزما ایلیا فعالیت خود را از سال 91 و با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای حرفه ای به واحدهای تولید مواد غذایی آغاز کرد.
مدیر عامل شرکت آزما ایلیا با اشاره به اهمیت وجود آزمایشگاه مرجع جهت کنترل کیفیت مواد غذایی گفت: شرکت ما با ساخت این آزمایشگاه، کیفیت مواد غذایی تولید شده به وسیله واحدهای سنتی و صنعتی را بررسی می کند و همچنین کنترل های مسائل زیست محیطی موثر بر مواد غذایی را انجام می دهد.
«سید محسن چیتی» ادامه داد: با توجه به امکانات موجود و برنامه های اجرا شده در این چندسال، درزمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای به واحدهای تولیدی و سنتی تا حدزیادی به اهداف شرکت رسیده ایم.
مدیر عامل شرکت آزما ایلیا درباره نحوه آغاز به کار شرکت گفت: شرکت در فضای بسیار محدود شروع به کارکرد ولی پس از 5 سال با افزایش دامنه فعالیت ها بخصوص درزمینه آزمایشات تخصصی مواد غذایی جایگاه خوبی را در بین صنایع استان به دست آورده است و به یک برند قابل اعتماد تبدیل شده است.
چیتی با اشاره به اهداف آتی شرکت گفت: با توجه به اشراف مجموعه شرکت به مسایل فنی و کیفی محصولات تولیدی، طرح توسعه شرکت با احداث واحد تولیدی برای ارائه محصولات با کیفیت بالا و تایید شده توسط واحد آزمایشگاه در حال اجرا است.
وی با اشاره به نقش پارک علم و فناوری در ارتقای شرکت گفت: حضور درپارک علم و فناوری به خودی خود به عنوان یک محیط علمی وپژوهشی باعث افزایش رقابت سالم و تبادلات علمی و اقتصادی سازنده برای واحد های مستقر می شود.
چیتی افزود: وجود فضای تخصصی آزمایشگاهی و وجود تعدادی از دستگاه های آزمایشگاهی و همچنین گروه مدیریتی قوی موجود در پارک جهت حمایت از طرح ها و ایده های جدید، قطعا در موفقیت این شرکت نقش داشته است.
چیتی در انتها درباره مراکز طرف قراداد شرکت آزما ایلیا گفت: این شرکت طرف قرارداد با سازمان استاندارد، سازمان غذاو دارو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی است.

  • ۲ بهمن, ۱۳۹۶