در جلسه کمیته روابط عمومی مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی مطرح شد:

کمیته روابط عمومی هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 7 مهر سال جاری در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در این نشست که مدیران و مسئولین پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری یزد، آموزش و پرورش استان و دانشگاه یزد حضور داشتند، درخصوص اطلاع رسانی و پوشش رسانه ای مطلوب این رویداد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بازتاب درخور مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی فصل جدیدی را در تکمیل زنجیره دانش تا محصول خواهد گشود.
گفتنی است، تاکنون پارک علم و فناوری یزد شش دوره از این مسابقات را با همکاری سایر دستگاههای استان به صورت استانی برگزار نموده است و امسال در پی تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید، این مسابقات 28 و 29 آبان ماه به صورت ملی برگزار خواهد شد.