مدیرعامل شرکت ماتریس توسعه پارس؛

شرکت ماتریس توسعه پارس در سال 1384 فعالیت خود را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرد، این مجموعه در حال حاضر بعد از گذشت یازده سال توانسته با فعالیت در زمینه خدمات مشاوره مدیریتی جایگاه مطلوبی را از آن خود کند.

متن زیر حاصل گفتگو با مرضیه حسن رضاییان، مدیرعامل شرکت ماتریس توسعه پارس است که در ادامه می خوانید:

– لطفا ابتدا مختصری از شرکت و زمینۀ فعالیت آن بگویید.

شرکت ماتریس توسعه پارس در سال 1384 با ایده ارائه خدمات مشاوره مدیریت به خصوص مدیریت پروژه وارد پارک علم و فناوری یزد شد. شروع فعالیت شرکت همزمان با انجام مرمت و بازسازی کارخانه اقبال سابق برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اقبال بود به همین دلیل اولین پروژه اجرایی شرکت همکاری در مدیریت پروژه مرمت و احیا مرکز اقبال در نظر گرفته شد.

– سرمایه ی اولیه ای که این شرکت به آن نیاز داشت، چه بود؟

سرمایه اولیه شرکت های علوم مدیریت در وهله اول دانش و نیروی انسانی متخصص است به همین دلیل داشتن مکانی برای شروع فعالیت و امکانات اولیه نظیر میز و صندلی و رایانه برای شروع کار کفایت می کند. این شرکت نیز فعالیت خود را با حداقل ها آغاز کرد.

– با تکیه بر کدام پشتوانه و اطمینان تصمیم به استقرار در این مجموعه گرفتید؟

امید به آینده و اتکا به مهارت ها و علاقه به کسب تجربه در دنیای رقابتی و پویای شرکت های خصوصی انگیزه ماتریس توسعه پارس برای تاسیس شرکت بود که البته پارک علم و فناوری به عنوان یک نهاد حمایتی مهمترین گزینه برای شروع به نظر می رسید.

– پارک علم و فناوری تاکنون چه اقداماتی در خصوص ارائه امکانات، سرمایه و یا تسهیلات مورد نیاز موسسات مستقر انجام داده است؟

پارک علم و فناوری فضایی را بوجود آورده که موسسات می توانند در تعامل با یکدیگر به هم افزایی و رشد بیشتری برسند و در کنار این موضوع، امکان استفاده از تسهیلات مالی کم بهره و قوانین حمایتی دولت تسهیل کننده فعالیت شرکت ها است.

– این شرکت در جهت پیشبرد اهداف فعالیت های پارک در حوزه فناوری های نرم چه اقداماتی انجام داده است؟

شاید اگر پارک علم و فناوری نبود من و شرکا جذب دولت می شدیم.

– مهمترین مشکلات سر راه شرکت هایی که در حوزه های فناوری های نرم فعالیت دارند، چیست؟

علوم مدیریت نقش مهمی در پیشبرد فناوری ایفا می کند . قطعا مشکل عمده عدم شناخت و فرهنگ استفاده از خدمات مدیریت در بین مدیران ما است. هرچند بخش عمده حصول این شناخت به عهده خودمان است، اما عدم وجود فرهنگ رقابت در بخش خصوصی و دولتی و نداشتن محصول فیزیکی قابل رویت، ریشه نبود رغبت مدیران برای خرج کردن در این حوزه است.

– در پایان اگر درخواستی از مسئولین پارک و استان دارید، بفرمایید؟

مدیران استان و دولت به عنوان تسهیل گر و هدایت کننده می بایست به نقش استفاده از مدیریت علمی و برون سپاری خدمات مدیریت به بخش خصوصی واقف باشند و علاوه بر بهره مندی از پتانسیل های بومی، دیگر بخشها را نیز به این مهم ترغیب و تشویق نمایند. شرکتهای خصوصی حوزه مدیریت که با علاقه و اعتقاد وافر پا به عرصه ارائه حرفه ای خدمات گذاشتند اگر مورد وثوق مدیران قرار بگیرند می توانند علاوه بر توسعه فعالیت های خود، منجر به توسعه استان نیز شوند.