اختراع « بدن خشک کن سقفی» شرکت زوج گیتی، یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد، در جشنواره اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش خلیج فارس، برگزیده و به عنوان اختراع سطح 3 بنیاد ملی نخبگان شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این اختراع که در دفتر مرکز خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری یزد به ثبت رسیده است، توانست در این جشنواره که شهریور 95 در یاسوج برگزار شد، به عنوان اختراع سطح 3 انتخاب شده و جایزه نقدی و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان را دریافت کند.

گفتنی است، دفتر خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری یزد، یکی از مراجع منطقه ای ارزیابی اختراعات کشور است و بررسی ادعای اختراع را در استان یزد انجام می دهد.