معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم :

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، محمد مهدی نژاد نوری در دیدار با تشکلها و انجمنهای علمی دانشجویان خلیج فارس گفت: آنچه باعث می شود که دانشجویان در تشکلهای مختلف در کنار هم قرار گیرند وحدت بین دانشجویان می باشد و این وحدت برپایه قانون و اخلاق استوار است.

مهدی نژاد نوری در ادامه افزود: حاشیه سازی یکی از ترفندهای دشمنان است که با این کار باعث اختلاف بین دانشجویان می شود.

معاون پژوهش و فناوری ضمن استقبال از فضای نقادی در دانشگاه ها گفت: نقد و نقادی یکی از ویژگیهای جوان و دانشجویان است اما باید توجه داشت آیا با نقد می خواهیم به مسئولان دانشگاه کمک نمایم یا مشکلات و دردسرا را افزایش دهیم.

وی در ادامه اظهارداشت: ما به دنبال دانشجویان پرورش یافته در تراز انقلاب هستیم که اخلاق در حد اعلاء و علم و مهارت در سطح بالا انسانی باشد.

معاون پژوهش و فناوری افزود: هرکس بر این قانون و ارزش پافشاری کرده است انسان ولاتر است و به ارزشهای انقلاب نزدیک تر است.

محمد مهدی نژاد در ادامه ضمن استقبال از طرحهای دانشجویی نیاز محور جامعه گفت: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از طرحهای نیاز محور تشکلها و انجمنهای علمی دانشجویی حمایت می کند.

وی در پایان با اشاره به ارتباط تشکلها و انجمنهای علمی باصنعت گفت: پارک علم و فناوری بهترین نقطه ارتباط علم و صنعت می باشد دانشجویانی که دارای و طرح و ایده در زمینه تبدیل علم و ثروت و حل نیازهای کشور باشد قطعا از حمایت پارک ها علم و فناوری برخوردار خواهند بود.

  • ۱۲ مهر, ۱۳۹۱