توسط اعضای مرکز نوآوری انجام شد

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز هرساله در استخرها متاسفانه تعدادی از انسانها به دلیل قرار گرفتن در زیر آب و پنهان ماندن غریق از چشم نجات غریق تعدادی از افراد غرق می­شوند. این دستگاه که از دوقسمت گوشی و دستبند تشکیل شده است.
1-گوشی (فرستنده):روی بدن و قسمت گوش شناگر نصب شده است
2-دستبند:روی دست نجات غریق و بصورت ویبره هشدار میدهد
هنگامیکه فردی بیش از زمان مجاز تعیین شده (45ثانیه) زیر آب بماند فرستنده به دستیند سیگنال فرستاده و دستبند به حالت ویبره درآمده و ناجی از وجود غریق در زیر آب مطلع می­شود.
کاربرد این دستگاه در کلیه اماکن آبی می­‌باشد.
مشخصات فنی:
در ساخت این دستگاه از یک موتور ویبره مخصوص موبایل و یک فرستنده و گیرنده مدل FSK ویک IC برای تقویت سیگنال استفاده شده است.
  • ۱ مرداد, ۱۳۹۲