عباس باقی، نماینده وزارت علوم و پارک یزد در پیگیری ماده 9؛

اخیرا هیات دولت مصوبه ای با عنوان اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها، موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوی و اختراعات ابلاغ کرده است. برطبق این مصوبه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 برخوردار خواهند بود. نکته مهم که در این مصوبه آمده این است که تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری است. البته این موضوع در آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تصریح شده بود.

به هر شکل تصویب و یا اصلاح این مصوبه خبر خوشی برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری بوده است. عباس باقی نماینده پارک و وزارت علوم در پیگیری ماده 9 قانون جمایت از شرکتهای دانش بنیان، با بیان اینکه مصوبه قبلی دولت مبنی بر معافیت شرکت های پارک تا سال 90 اجرا می شد، گفت: از سال 90 شورای عالی مالیاتی طرحی ارائه کرد مبنی بر اینکه تنها اشخاص حقوقی مستقر در پارک ها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و اشخاص حقیقی نمی توانند از این معافیت استفاده کنند.

وی افزود: در خرداد ماه امسال شکایتی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه مطرح شده و پس از پیگیری های فراوان بالاخره این مصوبه اصلاح و ابلاغ شد.

باقی تفاوت قانون گذشته با مصوبه اصلاحی جدید را در تجمیع معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در پارک ها دانست و تصریح کرد: همچنین در مصوبه جدید بر مرجع تشخیص بودن فعالیت ها توسط ریاست پارک تاکید شده است.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبه برای شرکت های مستقر در پارک، اظهار داشت: تا پیش از ابلاغ این مصوبه شاغلین شرکت های مستقر در پارک هم باید مالیات پرداخت می کردند اما از این به بعد آن ها نیز معاف از مالیات حقوق هستند.

باقی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس و دو جلسه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه تشکیل شده، گفت: در جلسات معاونت حقوقی، بنده به عنوان نماینده وزارت علوم شرکت داشته و سعی کرده ام در زمینه پیگیری بررسی مجدد آیین نامه ماده 13 قانون مناطق آزاد در حد امکان اقداماتی را انجام دهم.

محمدحسین پورشمس یکی از نمایندگان شرکت های مستقر در پارک و عضو کمیته ماده 9 نیز با بیان اینکه مصوبه اصلاحی در راستای رفع ابهامات موجود در قانون قبلی بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون شرکت های دانش بنیان توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری ارزیابی شده و ارزیابی شرکت های مستقر در پارک توسط خود پارک انجام می گرفت، شرکت ها دچار سردرگمی شده و گاهی تفسیر مختلف قانون توسط نهادهای مرتبط انجام می گرفت.بنابراین لازم بود این قانون مجددا توسط دولت شفاف سازی شده و ابلاغ گردد.

پورشمس با اشاره به اقدامات انجام گرفته توسط هیات رئیسه پارک علم و فناوری و نمایندگان شرکت ها در این زمینه، گفت: ابتدا کمیته ماده 9 در پارک تشکیل شد که به طور تخصصی مسائل مربوط به آن را پیگیری می کرد اما به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع هیات رئیسه به طور مستقیم درگیر شده و پیگیری های لازم را انجام داد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات هیات رئیسه پارک علم و فناوری یزد در این زمینه، گفت: باتوجه به نگرش جدید ریاست پارک و جهت گیری های مثبت شان هماهنگی کم نظیری بین نمایندگان شرکت ها و پارک ایجاد شده و در نتیجه پس از تشکیل کمیته های مختلف و مکاتبات مستقیم بخش عمده ای از مشکلات شرکت ها در زمینه مالیات مرتفع گردید. امیدواریم تصویب نامه اخیر سایر مشکلات باقی مانده را نیز مرتفع سازد.

  • ۱۸ اسفند, ۱۳۹۴