معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از امضای تفاهم‌نامه بین این معاونت و صندوقهای پژوهش و فناوری جهت صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به انواع حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازشرکتهای دانش بنیان گفت: حمایتهای تسهیلاتی، صدور ضمانتنامه برای اخذ تسهیلات یا صدور ضمانتنامه برای انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها یا سازمانهای دولتی و خصوصی از جمله این حمایت هاست.

دلیری با تاکید بر اینکه حمایتهایی که تا کنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت پراکنده از شرکتهای دانش‌بنیان داشته حمایتهای تسهیلاتی بوده است افزود: با توجه به اینکه قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان هنوز عملیاتی نشده بود، این حمایتهای تسهیلاتی به خودی خود از منابع معاونت علمی و فناوری تامین می شد و در قالب کارگزاری هایی که صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور انجام می دادند به عنوان کارگزاری معاونت صورت می گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه با تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی در وظایف این صندوق انواع موارد حمایتی از قبیل تسهیلات، کمک و صدور ضمانتنامه از شرکتهای دانش بنیان مشخص شده است اظهار کرد: با این حال از زمان آغاز به کار صندوق نوآوری و شکوفایی تا عملیاتی شدن برنامه های آن چند ماهی زمان لازم است.

وی با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته در حوزه تسهیلات فعالیتهایی انجام داده است، ادامه داد: پیش از این شرکتهایی که دانش بنیان بودند با توجه به نوع فعالیت و عملکردشان از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران حمایت کرده ایم.

نیاز به ضمانتنامه بیش از تسهیلات

علیرضا دلیری با تاکید بر اینکه یکی از مسایل پیش رو درباره برخی شرکتهای دانش بنیان این بود که این شرکتها متقاضی دریافت تسهیلات نبودند، تصریح کرد: چراکه شرایط تولید این شرکتها به حدی رسیده بود که وارد بازار شده و کالایشان به مرحله تجاری سازی رسیده بود و امکان عرضه محصول به دستگاه‌ها یا سازمانهای دولتی داخلی یا بخش خصوصی را داشتند.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای دانش بنیانی که محصولشان آماده ارائه به بازار است برای انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی نیاز به ضمانتنامه پیش پرداخت یا ضمانتنامه حسن انجام کار داشتند گفت: این شرکتها برای ارائه این ضمانتنامه منابع مالی لازم را دارا نبودند. به همین دلیل برخی از این شرکتهای دانش بنیان تلاش می‌کردند تسهیلات بگیرند بلکه بتوانند آن ضمانتنامه را از طریق سیستم‌های بانکی صادر کنند.

علیرضا دلیری با بیان اینکه خلا در صدور ضمانتنامه‌های لازم شرکت های دانش بنیان احساس می شد، ادامه داد: تصمیم گرفتیم به جای ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان برای اینکه این شرکتها در پی ضمانتنامه بروند، صندوقهای پژوهش و فناوری را در زمینه صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های دانش بنیان فعال کنیم. به این صورت مشکل بسیاری از شرکتهای دانش بنیان حل و امکان عرضه کالا به بازار برای آنها ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه و منابع به اساسنامه مصوبه هیات وزیران در خصوص صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی که بر اساس ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده بودند، اشاره کرد و افزود: از جمله این صندوقها، صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی فناوری های نوین است، در این اساسنامه تکالیفی به این صندوق ها داده شده است که بتوانند به شرکتهای دانش بنیان هم تسهیلات بدهند، هم کمک کنند و هم ضمانت نامه صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری،اختیار صدور ضمانتنامه توسط هیات وزیران به این صندوق ها داده شده است اظهار کرد: سازمان ها و وزارتخانه های دولتی می توانند ضمانتنامه صندوق های پژوهش وفناوری را به عنوان ضمانتنامه پیش پرداخت یا ضمانت حسن انجام کار بپذیرند.

دکتر دلیری به برخی از این صندوق ها که فعال تر بوده و با اغلب بانک ها و وزارتخانه ها توافق کردند تا ضمانتنامه شان پذیرفته شود، اشاره کرد و گفت: معاونت علمی و فناوری با صندوق های پژوهش وفناوریی که به این مرحله رسیده اند وارد مذاکره شده و تفاهم نامه ای به امضا رساند. برای مثال از این صندوق های فعال می توان به «صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی فناوری های نوین» و «صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی شریف» اشاره کرد.

دلیری با بیان اینکه این دو صندوق توانسته بودند نظر اغلب بانک ها، وزارتخانه ها و سازمان ها را جلب کنند تا ضمانتنامه شان را بپذیرند، تصریح کرد: ما نیز با این دو صندوق تفاهم نامه های جداگانه ای به امضا رساندیم که بر اساس این تفاهم نامه این صندوق ها بتوانند با پشتوانه منابع مالی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیارشان قرار می دهد، برای شرکت های دانش بنیان ضمانتنامه صادر کنند.

عدم منابع مالی و سرمایه در گردش؛ مشکل بزرگ شرکت های دانش بنیان

وی با تاکید بر اینکه قرار شد که هرکدام از این صندوقها به مبلغ 100 میلیارد ریال و جمعا 200 میلیارد ریال ضمانتنامه صادر کنند، تصریح کرد: اگر بتوانیم به عنوان طرح پایلوت در این زمینه موفقیت لازم را کسب کنیم این امر را برای این دو صندوق و سایر صندوقهای پژوهش فناوری کشور توسعه خواهیم داد.

دلیری یکی از بزرگترین مشکلات شرکتهای دانش بنیانی که توانسته اند به مرحله تجاری سازی برسند را عدم منابع مالی مناسب و سرمایه در گردش این شرکت ها برای صدور ضمانتنامه و نیزعدم سرمایه کافی به عنوان پشتوانه قراردادهای آنها دانست و تاکید کرد: در این راستا حمایت صندوق های پژوهش و فناوری در صدور ضمانتنامه می تواند مشکل شرکتهای دانش بنیان را برطرف کند و این شرکت ها قراردادهای خود را منعقد کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به اینکه درحال حاضر کمتر از یک هفته است که این تفاهم نامه ها را امضا کرده ایم،اظهار کرد: تا کنون با صدور ضمانتنامه از طریق صندوق فناوری های نوین برای شرکت های دانش بنیانی که متقاضی ضمانتنامه بوده اند، با مبلغ 5/4 میلیارد تومان موافقت کرده ایم و کار وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: صندوق شریف نیز در حال تهیه فهرست شرکت های دانش بنیان متقاضی است تا بعد از گرفتن تاییدیه کارگروه تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمانتنامه مورد نیازشان را صادر کنند.

دلیری با بیان اینکه صندوقهای پژوهش وفناوری در کشور مساله سرمایه گذاریهای خطر پذیر را خواهند داشت و البته در کشور هنوز شرکتهای VC نتوانسته اند فعال شوند گفت: برای آغاز این موضوع ما با دانشگاه صنعتی شریف تفاهم نامه ای به امضا رسانده ایم که برابر آن مقرر شد که ما مبالغی را به دانشگاه شریف ابلاغ کنیم و دانشگاه نیز از بین شرکتها و دانشجوهای فعال در دانشگاه ها تیم های VC در حوزه‌های مختلف تشکیل دهد و برای آنها مسیر دهی کند و پشتیبانیشان کند تا منجر به ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری خطر پذیر شوند.

وی در پایان گفت: برنامه داریم این طرح را در دانشگاه شریف به عنوان پایلوت از طریق نخبگان یا فناوران دانشگاه شریف آغاز کنیم تا بتوانیم VC را در کشور فعال کنیم که این طرح آغاز شده در هفته جاری عملیاتی خواهد شد.

  • ۱ بهمن, ۱۳۹۲