تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شرکت خورشید و کویر با هدف شناسایی، شکل‌گیری و تعریف کسب و کارهای بر پایه فناوری، به امضای لطفی، رئیس پارک یزد و قدیری هراتی، نماینده شرکت خورشید و کویر رسید.

همکاری در تامین فضا و زیرساخت استقرار تیم‌ها، آموزش، مشاوره و توانمندسازی تخصصی تیم های معرفی شده از طرف پارک، همکاری با عناصر فعال در اکوسیستم نوآوری و تعامل با موسسات فناور موفق پارک در جهت بهره گیری از پتانسیل ها و زیرساخت های موجود، از جمله تعهدات شرکت خورشید و کویر در این تفاهم نامه است.
پارک علم و فناوری یزد نیز به انجام مواردی از جمله ایجاد امکان بهره برداری شرکت از زیرساخت های پارک، معرفی تیم ایده های دارای پتانسیل تجاری سازی جهت شکل‌گیری همکاری های مشترک و تسهیل دسترسی به منابع مالی صندوق پژوهش و فناوری جهت پرورش تیم‌ها متعهد شد.
مدت این تفاهم نامه از زمان امضا، ۲ سال بوده که با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

  • ۲۶ بهمن, ۱۳۹۹