در پانزدهمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با هیات رئیسه پارک مطرح شد:

پانزدهمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با هیات رئیسه پارک، با حضور نمایندگان جدید شرکت ها، 22 آبان 95 در دفتر داریوش پورسراجیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک و نمایندگان شرکت ها برگزار شد، مسائل مربوط به مالیات، ارزیابی شرکت ها و هزینه استقرار مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مجتبی مرآت، یکی از نمایندگان منتخب شرکت های مستقر در پارک، با اشاره به اهمیت عرضه محصولات شرکت های فناور گفت: امیدواریم با اختصاص یک فضای فیزیکی مناسب هرچه سریعتر این نمایشگاه برپا شود.

محمد مهدی آرمان، دیگر نماینده منتخب ، با اشاره به لزوم همراهی پارک با شرکت ها در هنگام عقد قرارداد گفت: بسیاری از نهادها و شرکت های خصوصی تنها با حضور و تایید پارک حاضر به عقد قرارداد و یا حتی انجام مذاکره با شرکت ها می شوند.

رضا جوادپور، یکی دیگر از نمایندگان منتخب شرکت ها نیز ضمن انتقاد از بعضی شاخص های موجود در ارزیابی شرکت ها، اظهار داشت: به نظر می رسد اگر فرآیند ارزیابی به سمت ارائه گواهینامه رفته و امکان به روز کردن اطلاعات توسط شرکت ها به طور مستمر وجود داشته باشد نتایج بهتری حاصل شود.

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، در این نشست با تاکید بر لزوم رفتار یکپارچه شرکت ها در زمینه مسائل مالیاتی، گفت: اگر شرکت ها بر اساس قانون رفتار کرده و مستندات خود را ارائه کنند مجموعه پارک نیز در چارچوب قوانین تا حصول نتیجه مسئله را پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای برپایی نمایشگاه دائمی در پارک ابتدا باید استانداردی در این زمینه طراحی شود، گفت: بعد از طراحی استاندارد و جمع آوری محصولات شرکت ها، فضای موردنیاز در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

پورسراجیان سوق دادن فعالیت شرکت ها به سمت فن بازار را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: شرکت ها از قالب قانونی فن بازار برای خرید و فروش محصولات خود استفاده کنند زیرا این نهاد از تکنولوژی آنها صیانت می کند.