علی زینی وند اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان و جوانان صاحب ایده، از حلقه های اصلی اقتصاد کشور هستند که اگر این حلقه تقویت نشود و مورد بی توجهی قرار گیرد، نقطه آسیب اقتصاد کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد، روز یک شنبه 15 بهمن ماه با حضور معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، رییس پارک علم و فناوری یزد، مدیرعامل شرکت گاز استان، معاون فناوری و نوآوری پارک، متخصصان صنعت گاز و مدیران عامل شرکت های فناور در مرکز فناوری اقبال برگزارشد.
معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در این نشست با اشاره به ضرورت جایگاه سازی مناسب شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور تصریح کرد: بحث شرکت های دانش بنیان در کشور بحث جدیدی است اما آمارهای بسیار امیدوار کننده ای از پیشرو بودن و روند رو به رشد آن ها وجود دارد که مایه مباهات است.
علی زینی وند روحیه لطیف و نداشتن ثروت را از ویژگی های جوانان صاحب ایده و خلاق دانست که برخورد بد مدیران و بوروکراسی اداری می تواند باعث بی انگیزگی در آن ها می شود.
وی اضافه کرد: اگر انتظار داشته باشیم که صاحبان ایده، ساخت کارخانه و تولید را برعهده بگیرند و تولیدکنندگان و صنعتگران خودشان در خلق ایده فعال باشند، در توسعه اقتصاد راه به جایی نخواهیم برد.
زینی وند با تقدیر از شرکت ملی گاز ایران به دلیل ایجاد فن بازار تخصصی صنعت گاز و همکاری با شرکت های دانش بنیان، فن بازار را دارای نقش موثری بین تولید کننده و شرکت های دانش بنیان دانست و بر تقویت فن بازارهای تخصصی در سازمان های دولتی تاکید کرد.
این مقام مسئول در پایان قول مساعدی جهت تسهیلگری در این حوزه و کمک به شرکت های دانش بنیان داد و اظهار امیدواری کرد: با برگزاری تورهای فناوری، کسانی که توان خلق ایده دارند بتوانند برای جامعه اشتغال زایی کرده و ثروت زایی کنند.
توسعه بازار؛ مزیت اصلی پارک های علم و فناوری
رییس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه با ارائه تاریخچه ای از فعالیت پارک یزد اظهار داشت: باور به توسعه اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی مبتنی بر دانش، اساس شکل گیری پارک های علم و فناوری بوده است و درحال حاضر ماموریت و مزیت اصلی پارک ها، مباحث توسعه بازار است که شرکت های فناور نیز باید آن را در اولویت قرار دهند.
داریوش پورسراجیان ادامه داد: در حال حاضر شرکت های فناور و دانش بنیان با سه چالش مالکیت، ارزش گذاری و توسعه تقاضا در بازار مواجه هستند که خوشبختانه همه این چالش ها در قالب فن بازارها می توانند مرتفع شود.
وی با بیان اینکه سیاست فن بازارها متمرکز بر توسعه بازار است، ایجاد فن بازارهای تخصصی را نشانه عزم و جدیت صنعت در همکاری با شرکت های فناور دانست.
پورسراجیان در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک یزد؛ دارای آثار مثبت و ارزنده بوده و به عنوان الگوی همکاری شرکت های دانش بنیان و سازمان ها در یزد و سایر استان های کشور باشد.
در ادامه این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان یزد، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و رییس امور تخصصی و بازرگانی شرکت ملی گاز در خصوص اهداف، ضرورت و نحوه همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکت ملی گاز ایران سخنرانی کردند.
گفتنی است رویداد تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد، امروز عصر و روز دوشنبه 16 بهمن با برگزاری جلسات B2B متخصصان صنعت گاز با شرکت های دانش بنیان، پنل تخصصی و ارائه گزارش های انجام شده از جلسات پیگیری خواهد شد.