وزیر علوم:

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، دکتر فرجی دانا در این خصوص اظهار داشت: توجه دولت در سالهای اخیر به توسعه علمی بیشتر معطوف بوده و همچنین تاکیدات بزرگان نظام بر تقویت علم و فناوری به ویژه فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که توسعه علمی و اقتصادی را دو اولویت مهم کشور نامیده اند، پشتوانه مدیران اجرایی برای تقویت فعالیت علمی و پژوهشی است.
وی تاکید کرد تامین منابع مالی پژوهش و فناوری از جمله موضوعاتی است که باید درخصوص آن توجه زیادی شود و در این راستا راهکار مناسبی اتخاذ شود که تقاضا محور بودن پژوهشها و سفارش آنها از سوی صنعت یکی از این راهکارها است. دکتر فرجی دانا با اشاره به شکل گیری شرکتهای دانش بنیان برای حمایت از پژوهشگران گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که شرکتهای دانش بنیان همان کارکرد بخشهای تحقیق و توسعه حوزه صنعت را ایفا کنند و مسائل جدید این حوزه را مورد پژوهش قرار دهند. وی گفت : دولت باید به سرمایه گذاری مالی در پژوهش های مرتبط با علوم پایه و علوم انسانی توجه ویژه ای داشته باشد زیرا معمولا سفارشات و تقاضاهای نقش صنعت در این حوزه ها بسیار کم است. وزیر علوم تاکیدکرد: از آنجا که بار اصلی پژوهشهای علمی بر دوش دانشجویان مقطع دکتراست درصدد هستیم دغدغه مالی دانشجویان این مقطع را با حمایتهای مالی کم کنیم تا شاهد اثر بخشی بیشتر آنها برای اعتلای کشور اسلامی باشیم.

  • ۲۵ آذر, ۱۳۹۲