در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک، این گروه طرحشان را در جلسه شورای مرکز نوآوری ارائه داده اند و در ارزیابی صورت گرفته توسط این شوراء موفق به کسب امتیاز بالایی شده اند و در حال سپری نمودن مراحل ثبت اختراع هستند.

  • ۳۱ تیر, ۱۳۹۱