با همکاری پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک، این همایش با شرکت 50 نفراز مدیران عامل و مدیران بازرگانی شرکتها و فعالان نمایشگاهی برگزارخواهد شد .
در پایان این همایش آموزشی گواهی آموزشی پارک علم و فناوری اعطا می شود.

  • ۱۹ تیر, ۱۳۹۱