با همکاری پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک، با توجه به تهدیدهای گسترده ای که در فضای سایبری وجود دارد و احساس نیاز شدید نسبت به برقراری امنیت شبکه های عمومی و سازمانها، همچنین تأکید و حساسیت مقام معظم رهبری که منجر به تشکیل شورای عالی فضای مجازی شده است، کانون بسیج مهندسین شهید مقدم یزد با همکاری پارک علم و فناوری یزد، اقدام به برگزاری سلسله دوره های آموزش امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده است.

متخصصان و کارشناسان این حوزه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7250151 و 7250083 تماس حاصل نموده و ثبت نام کنند.

ضمنا در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

موضوع نشست ها مدرسان
امنیت وب سایتها و بانکهای اطلاعاتی آقایان مهندس محمدزاده و مهندس وکیلی
آشنایی با سرفصل ها و مباحث ISMS آقایان مهندس حق شناس و مهندس عاقلی
آشنایی با ابزارهای امنیت شبکه و سیستم آقایان مهندس حق شناس و مهندس جلالی
آشنایی با تجهیزات مدیریت شبکه آقایان مهندس طامهری و مهندس عاقلی
آشنایی با سرورهای مجازی آقایان مهندس نصیری زاده، مهندس جعفریان و مهندس صدرالساداتی
تاریخ زمان محل برگزاری
شنبه 24 تیر 1391 ساعت 17:30 سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد
شنبه 7 مرداد1391 ساعت 17:00 اعلام خواهد شد
شنبه 21 مرداد1391 ساعت 17:00 اعلام خواهد شد
شنبه 4 شهریور1391 ساعت 17:30 اعلام خواهد شد
  • ۲۶ تیر, ۱۳۹۱