سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش‌بنیان گفت: فعالان رسانه‌ای باید از رشد کاریکاتوری علم و فناوری در کشور جلوگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی اظهار داشت: در دنیای امروز مهم ترین مولفه‌ای که آمریکاییها را تبدیل به ابرقدرت کرده است ابزارهای آنها در حوزه نظامی و اقتصادی‌شان است که پیشران مولفه‌های قدرت آنها است.
وی با اشاره به اهمیت توجه کشور به علم و فناوری به عنوان یک مسئله بسیار مهم اظهار کرد: رشد کشور در حوزه علم و فناوری هم اکنون رشد کاریکاتوری است یعنی بین اجزای مختلف در نظام علم و فناوری هماهنگی وجود ندارد.
صاحبکار در ادامه بیان کرد: فعالان این حوزه باید به این موضوع بیاندیشند که در چه نقاطی باید رشد بیشتری می‌کردند اما موفق نشدند و سپس راه حلهایی را دنبال کنند.
سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در این زمینه گفت: حوزه رسانه و کسانی که در این فضا فعال هستند باید جلوی این رشد کاریکاتوری را بگیرند.
صاحبکار به ماموریت اصلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: انجام امور فراوزارتخانه‌ای و فرادستگاهی برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت از ماموریتهای اصلی این معاونت است. همچنین تکمیل زنجیره علم تا ثروت، توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و نیز توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان در همین راستا برشمرد.
وی یکی از بزرگترین برنامه‌های ملی توسعه فناوری و نوآوری در کشور را اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خواند و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا به اجرای این قانون کمک کنند.
سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش‌بنیان در پایان اظهار کرد: دولت باید به دو موضوع علم و اقتصاد توجه ویژه‌ای کند و شرکتهای دانش‌بنیان حلقه مشترکی بین این دو مقوله هستند. یعنی اگر علم اولویت است یا اقتصاد اولویت است، شرکتهای دانش‌بنیان به عنوان حلقه مشترک این دو اولویت دارای اولویت مضاعف خواهد بود و این شرکتها یکی از محلهای اصلی رشد نخبگان و استعدادهای برتر هستند.

  • ۳۱ شهریور, ۱۳۹۳